Arcid leverer produkter og tjenester for effektiv arbeidsflyt og samhandling i offentlig og privat helsesektor.
Arcid skal bidra til effektivisering og kvalitet i helsesektoren, til pasientens beste.

Gjør det enkelt

Hovedverktøy for koordinering