Arcid leverer produkter og tjenester for effektiv arbeidsflyt og samhandling i offentlig og privat helsesektor.
Arcid skal bidra til effektivisering og kvalitet i helsesektoren, til pasientens beste.

RisCo + IRX = Arcid AS

Resertifisert som Miljøfyrtårn